لکه های سفید روی ناخن

لکه های سفید روی ناخن از چیست ؟

      

       مهمترین آنها ضرب دیدن ناخن است و چون رشد کامل یک ناخن 8   

 

       ماه طول می کشد ممکن است تا ماهها پس از ضربه چیزی روی

 

       ناخنتان ببینید . لاک  و ناخن مصنوعی و قارچها یا غفونت های

 

       باکتریایی هم سبب لایه لایه شدن ناخن ها،شکنندگی یا لکه های  

 

       سفیدی شوند . کمبود مواد غذای و معدنی خاص بویژه کمبود

 

       روی و پروتئین میتواندسبب سفیدی وکمرنگی کل ناخن ونوارهای

 

       عرضی سفیددر آن شوند .

برای درمان ترکیدن و گوشه کردن ناخن :

 دانه بلال له کنید + مقدار کمی شیر بعد از 1 ساعت از صافی رد کنید روی ناخن بمالید .

برای درمان کج شدن ناخن :

 شنبلیله ریز و له کرده و آب گیری نمایید ناخن را در آن غوطه ور کنید .

برای درمان پوسته پوسته شدن کناره ناخن :

 ناخنها را در آبلیمو بخوابانید .

برای درمان رفع سفیدی روی ناخن :

 زرنیخ + سرکه   یا    شنبلیله + تخم کتان کوبیده + سرکه  خمیر کنید روی ناخن بگذارید .

برای تقویت و جلوگیری از شکسته شدن و بریدگی ناخن :

 زرده تخم مرغ روی آن بمالید .

هر کدام از درمانهای فوق یکمرتبه در روز و هرمرتبه یک ربع ادامه داشته باشد تا نتایج درمان در طول زمان  مشاهده گردد .

[ چهارشنبه یکم شهریور ۱۳۸۵ ] [ 11:27 ] [ سيد محمد رضا حسيني يزدي ] [ ]