روغن کرچک باعث ایجاد پرخونی در ناحیه لگن می شود که ممکن است باعث

 

                  تحریک رحم و شروع انقباض رحمی شود.میزان  سزارین  در زنانی که روغن

 

                   کرچک خورده بودند از گروه کنترل بیشتر بود .

+ نوشته شده توسط سيد محمد رضا حسيني يزدي در یکشنبه پنجم شهریور 1385 و ساعت 8:1 |