فواید روغن کرچک

         

                روغن کرچک باعث ایجاد پرخونی در ناحیه لگن می شود که ممکن است باعث

 

                  تحریک رحم و شروع انقباض رحمی شود.میزان  سزارین  در زنانی که روغن

 

                   کرچک خورده بودند از گروه کنترل بیشتر بود .

[ یکشنبه پنجم شهریور ۱۳۸۵ ] [ 8:1 ] [ سيد محمد رضا حسيني يزدي ] [ ]