پیاز و رفع زگیل

           پیار و رفع زگیل : برای رفع زگیل وسط پیاز سفیدی راگود کرده

       

           و داخل آن قدری نمک بریزید. تا آب شود سپس روزی دوبار

 

           ( صبح وشب ) زگیل رابا این مایع که در گودی پیاز تشکیل شده

           

           آغشته کرده ضماد کنید پوسته خشک شده روی زگیل را هم بر

           

           دارید تا کم کم زگیل محو شود.

 

[ سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۸۵ ] [ 8:13 ] [ سيد محمد رضا حسيني يزدي ] [ ]