گامی به سوی تندرستی

مضرات دارچین

       

          دارچین : گیاهی است که از دوران باستان جهت سقط جنین مورد

 

       استفاده قرارگرفته است . دارچین سبب ایجاد نقص در جنین می شود 

 

        از مصرف طولانی مدت اسانس آن در بارداری پرهیز نمایید.

 

[ سه شنبه چهارم مهر 1385 ] [ 12:8 ] [ سيد محمد رضا حسيني يزدي ] [ ]