خواص زردآلو

        

       زرد آلو یکی از اعضای مهم آنتی اکسیدانها ست که ضد رادیکال

 

       های آزاد هستند ویتامین C  و لیکوپن جزو آنتی اکسیدانهای گردن

 

       کلف شمرده می شوند که بر ضد بیماریهای قلبی ،سرطان و پیری

      

       قیام می کند .

[ پنجشنبه ششم مهر ۱۳۸۵ ] [ 8:43 ] [ سيد محمد رضا حسيني يزدي ] [ ]