راههای کسب آرامش در خانه

راه

 

راه ه     راههای کسب آرامش در خانه

 

           با وجود شیوه زندگی سریع امروزی در اکثر کشورها،مسلماً مردم به یافتن راه

 

            هایی برای استراحت و آرامش خانگی با وجود داشتن یک زندگی تبدار امری

 

           مهم به نظر می آید.

 

           تکنیک های مختلف کسب آرامش خانگی می تواند برای افراد مختلف مناسب

 

           باشد.این مطالب  خطاب به ان هایی است که هر روز منزل رابه قصد محیط کار

 

           ترک می کنندو غروب به خانه بازمی گردند.برای اکثر مردم فرصت استراحت در

 

           همین زمان دست می دهد واین مجال تنها تا چند ساعت پیش از زمان خواب به

 

           طول می انجامد .

 

           هر کدام ازما در زندگی شیوه های متفاوتی داریم.پس هر پیشنهادی که ارایه

 

           می شود برای یک شخص متعادل و با شیوه زندگی متوسط تصور و فرض می

 

           شود . ایده ها و تکنیک های پیش رو در جهت گره گشایی از استرس های روز

 

          مره هستند تا شانس و فرصت استراحت در رختخواب و بعد احساس آرامش و

 

           آمادگی برای یک خواب کامل را به ارمغان آورند .

 

            راههای کسب آرامش در خانه عبارتند از :

 

            سکوت - دوش گرفتن- استراحت کنید- آماده آشپزی باشید- ازتلویزیون به عنوان

 

            یک زمینه صوتی استفاده نکنید- موسیقی گوش کنید-نورکم وشمع-بوی خوش

 

            عبادت و اندیشه هدایت شده

 

 

[ دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۵ ] [ 12:36 ] [ سيد محمد رضا حسيني يزدي ] [ ]