تفاوت اساسی گوشت قرمز با ماهی

   تفاوت اساسی گوشت قرمز با ماهی :

 

   1- ماهی 15 تا 20 درصد پروتئین دارد در صورتیکه گوشت قرمز

  

    دارای 5 تا 15 درصد پروتئین است . بنابر این100  گرم ماهی

 

    بیشتر از 100  گرم گوشت قرمز به بدن شما پروتئین می رساند .

 

   2- ماهی های کم چربی (ماهیهای لاغر) کمتر از 5 درصدو گوشت

 

    خوک 20 تا 30 درصد چربی دارند .

 

   ۱-   چربی در ماهی طوری تقسیم شده که می توان آنرا جدا نمود .

  

   در صورتی که در گوشت قرمز ، چربی طوری در انساج پخش شده

 

   که این کار با زحمت صورت می گیرد .

 

   2-   میزان آب موجود در 100 گرم ماهی 7۵ گرم بوده در حالیکه این      

  

   میزان در 100 گرم گوشت قرمز بین 65 تا 70 گرم متغیر است .

 

   3-   در ماهی کمتر مواد کولاژن (ماده ای که با پخت زیاد تولید ژلاتین

  

   می نماید ) وجود دارد .همان ماده ای که اگر زیاد باشد هضم را

 

    مشکل می کند . پس چون ماهی از این ماده زیاد ندارد (بر خلاف

 

    گوشت قرمز ) هضمش از گوشت سهلتر است و کمتر در معده

 

    می ماند .

 

    6- میزان کالری موجود در 100 گرم گوشت قرمز بخصوص گوشت گاو

 

    به طور متوسط 220 کالری می باشد . در صورتی که این میزان در 100

 

    گرم ماهی بخصوص شاه ماهی فقط 80 کالری می باشد .

 

    7- ماهی کمتر از گوشت خاصیت حرارت بخشی دارد (به علت دارا

   

   بودن مقادیر کمتر چربی در آن )

 

   8- میزان آهن موجود در گوشت قرمز بیش از ماهی بوده ولی میزان

 

   ید گوشت قرمز کمتر از ماهی است .

 

   9- میزان کلسیم ماهی بسیار بیشتر از کلسیم گوشت قرمزمی باشد .

 

   بطوری که در 100 گرم گوشت ماهی بخصوص ماهی رودهو و میگو

  

   به ترتیب 650 و 323 میلی گرم کلسیم وجود دارد .در حالی که در 100

 

   گرم گوشت قرمز بخصوص گوشت گاو و گوسفند این میزان به ترتیب

 

    68و 150 میلی گرم می باشد .  

 

 

[ دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۷ ] [ 12:2 ] [ سيد محمد رضا حسيني يزدي ] [ ]