خواص گل زرد (تخم آن قاصد است)

 

 گل زرد کوچکی که تخم آن را قاصدگویند : باعث بهبود افزایش گردش

 

  خون می شود ،باعث استحکام شریانهای ضغیف شده و همچنین کبد

 

  را در تصفیه سموم تحریک و کمک می کند .

+ نوشته شده توسط سيد محمد رضا حسيني يزدي در یکشنبه سی ام تیر 1387 و ساعت 13:2 |